viernes, 15 de abril de 2011

L'infant a l'Escola Bressol troba...

ESCOLA AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

L'infant a l'escola bressol troba un espai i unes condicions que afavoreixen el seu desenvolupament:

* El diàleg i l'escolta activa: Els infants tenen molt a dir en el seu aprenentatge, i els hem d'escoltar.
* L'autonomia personal, per tal que l'infant sigui capaç d'actuar amb seguretat, independència i confiança en si mateix, sempre respectant el seu ritme.
* La socialització, establint relacions amb els iguals, amb infants de diferents edats i amb adults fora de l'entorn familiar.
* El respecte, l'empatia... per aconseguir un clima de convivència i No Discriminació.
* Considerem l'exploració, l'experimentació i la manipulació com a procés de construcció dels aprenentatges.
* L'ambient és un interlocutor educatiu, es a dir, es creen espais i moments on els infants es poden expressar a través dels diferents llenguatges:artístic,matemàtic,corporal i natural.
* L'adquisició d'una sèrie d'hàbits d'alimentació,higiene i descans,així com també socials.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Objectius educatius i metodologia

Metodologia:
El model educatiu en el que ens basem correspon amb la pedagogia de Reggio Emilia.
Consiteix en un model obert i flexible, i entén l'educació com un procés complex de construcció de construcció de coneixements i capacitats.
Aquesta és una  pedagogia relacional i participativa de tot els membres: pares, companys, educadores i entorn.
El mètode relacional és el que millor compren  un grup de nens, ple d'individualitats i d'associacions entre iguals amb afinitats i habilitats diferents.
El paper de l'adult es basa en l'observació i el descobriment de diferents maneres que els nens tenen de participar, procedir i triar, per això les educadores proposen diferents situacions i activitats, tenint en compte els interessos i motivacions dels infants. Aquesta manera de traballar, provoca als infants conflictes cognitius, que els ajuda a construir nous esquemes de coneixement.
Els infants aprenen: descobrint, experimentant i manipulant diferents objectes i materials, ja que aquesta pedagogia es basa en una llei fonamental: "Si es fan coses reals, també són reals les seves conseqüencies", es a dir, a partir de l'escolta activa per part de les educadores és coneixen els conflictes i interessos dels infants, es traslladen a l'aula, i els aprenentatges que se n'obtenen, són significatius per als petits.
Per acabar, no podem oblidar un pilar bàsic de la nostra manera de educar, que és el respecte pel ritme dels infants.
                                 "Més i més ràpid, no vol dir millor".Carl Honoré.

L'escola bressol El Petit Món dels Nens està ideada com un espai per els més petits de casa, on aquests estinguin còmodes i puguin evolucionar adequadament.
L'escola consta de tres aules adaptades a les necessitats dels infants de cada edat, on es realitzen diferents activitats.
* A l'aula de nadons, per exemple, es fan massatges, panera dels tresors, activitats d'experimentació i descorberta de l'entorn i d'un mateix.
* A l'aula d'un a dos anys,es fa un altre tipus de joc de descoberta i clasificació com és el joc heurístic,entre d'altres activitats.
* A l'aula de dos a tres anys, es treballa, el joc simbòlic, s'introdueixen alguns jocs de taula i moltes activitats més
Aquesta escola està oberta als pares, que diàriament rebran un intercanvi d'informació amb la tutora, ja sigui a les entrades i sortides o a través de l'agenda.
Sempre que sigui necessari es podran realitzar entrevistes personals per consultar o comentar qualsevol aspecte.
Els pares podran participar en diferents activitats d'aula i de centre: Festes (castanyada, carnestoltes,...), col·laborar portant coses a l'aula, per fer un mural sobre una temàtica determinada, etc...

Què oferim

Llar d'infants de 0 - 3 anys:
Obert de dilluns a divendres de 7 a 19 h amb gran flexibilitat horària.

Servei de taller de 0 - 6 anys:
A les tardes, independentment d'estar matriculats, s'ofereixen tallers d'estimulació, comunicació infantil, comunicació estètica, visual i creativa.

Servei nocturn de 0 - 6 anys:
Pensat per conciliar la vida laboral i personal de pares i fills, de 21 a 7.30h

Personal titulat i amb experiència, servei de menjador i anglès.

On som?

Ens podeu trobar a plaça Mercadal, 7 i 8
      08030, Sant Andreu (Barcelona)

Contacta amb nosaltres:
      Tel:       93- 8097223
      Correu: escolapm@hotmail.com


Situació al mapa: